Új kutak

A projekt keretében a Tass Gudmon-foki vízműtelep dunai kavicsteraszán 4 db parti szűrésű kút létesült. A szükséges kapacitások biztosítása érdekében további 6 településen jött létre mélyfúrású kút. A program során további 29 db kúton történt kútgépészeti vagy szűrőcserés felújítás.